INNE FORMY WSPARCIA

 

A A A
 

KLUB SENIORA


   

Klub Senior+ w Świebodzicach, zwany dalej „klubem” funkcjonuje zgodnie postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Świebodzice, w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w klubie jest złożenie deklaracji członkowskiej dostępnej w siedzibie klubu.

Siedzibą Klubu Seniora jest:

lokal przy ul. Osiedle Sudeckie 10 (pawilon handlowy I piętro).

Liczba dostępnych miejsc:

Klub dysponuje 50 miejscami (liczba przyjętych deklaracji wynosi maksymalnie 100)

Na zajęciach: kinezyterapia i joga obowiązuje podział na grupy.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30. Poza godzinami funkcjonowania mogą być także organizowane w klubie różnego typu spotkania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Cel i zadania Klubu:

Celem Klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W Klubie organizowane są zajęcia w formie:

 • warsztatów tematycznych,

 • spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w imprezach kulturalnych i sportowych,

 • zajęć ruchowych,

 • innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Do zadań Klubu należą:

 • motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz innych osób,

 • poprawa stanu psychofizycznego uczestników,

 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,

 • budowanie więzi międzypokoleniowej,

 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i krajoznawczo-turystycznej,

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych,

 • kreowanie wizerunku osoby starszej jako jednostki czynnej społecznie.

 

PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH W KLUBIE SENIOR+ W ŚWIEBODZICACH
(obowiązuje od 20 lutego 2020 r.)

 

PONIEDZIAŁEK:

 •  830-1030      WARSZTATY MANUALNE (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 •  915-1030      BASEN

 • 1200-1300     NAUKA OBSŁUGI KOMPUTERA (prowadzi P. Teresa Gorzkowska)

 • 1415-1515     JOGA GRUPA I NOWA (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 

WTOREK:

 • 830-1030         GIMNASTYKA KOREKCYJNA  (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 • 1200-1300     KRĘGIELNIA GRUPA I

 • 1300-1400        KRĘGIELNIA GRUPA II

 • 1430-1630        ZAJĘCIA MUZYCZNE

 • 1600-1800       KINEZYTERAPIA I PORADNICTWO FIZJOTERAPEUTYCZNE (zajęcia prowadzi P. Katarzyna Kucek) zgodnie z terminarzem 7.01.2020, 21.01.2020, 04.02.2020, 18.02.2020, 03.03.2020, 17.03.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 12.05.2020, 26.05.2020, 09.06.2020, 23.06.2020.

 

ŚRODA:

 • 830-1030      GIMNASTYKA KOREKCYJNA  (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 • 1800-1900    KINEZYTERAPIA GRUPA I  (zajęcia prowadzi lek. med. Halina Nawrocka)

 • 1900-2000      KINEZYTERAPIA GRUPA II (zajęcia prowadzi lek. med. Halina Nawrocka)

 

CZWARTEK:

 • 830-1030      WARSZTATY MANUALNE (zajęcia prowadzi P. Alicja Łukaszów)

 • 845-945        JOGA GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 • 945-1045      JOGA GRUPA III (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 • 1200-1300     TANIEC W KRĘGU

 • 1300             BIESIADOWANIE Z MIETKIEM

 

PIĄTEK:

 • 915-1030      BASEN

 • 1200            WARSZTATY KULINARNE

 

Klub Senior + w Świebodzicach otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30

Wyjątek stanowią zajęcia z zakresu kinezyterapii zgodnie z ww. planem.
(Tel. Kont. 502 336 252)

NA KINEZYTERAPII Z DR HALINĄ NAWROCKĄ ORAZ JODZE OBOWIĄZUJE PODZIAŁ NA GRUPYRegulamin organizacyjny KLUBO SENIORA + ZAŁACZNIKI 


 

 

 |  do góry  |