INNE FORMY WSPARCIA

 

A A A
 

KLUB SENIORA


   


 


 

 

Klub Senior+ w Świebodzicach, zwany dalej „klubem” funkcjonuje zgodnie postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Jest miejscem spotkań mieszkańców Gminy Świebodzice, w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych w klubie jest złożenie deklaracji członkowskiej dostępnej w siedzibie klubu.

Siedzibą Klubu Seniora jest:

lokal przy ul. Osiedle Sudeckie 10 (pawilon handlowy I piętro).

Liczba dostępnych miejsc:

Klub dysponuje 50 miejscami (liczba przyjętych deklaracji wynosi maksymalnie 100)

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30. Poza godzinami funkcjonowania mogą być także organizowane w klubie różnego typu spotkania o charakterze edukacyjnym i kulturalnym otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Klub działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Cel i zadania Klubu:

Celem Klubu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

W Klubie organizowane są zajęcia w formie:

 • warsztatów tematycznych,

 • spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w imprezach kulturalnych i sportowych,

 • zajęć ruchowych,

 • innych formach rozwoju, rekreacji i wypoczynku.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 20 maja 2020 r. zajęcia odbywają się w zmniejszonych grupach treningowych, stąd obowiązkowe są wcześniejsze zapisy.

Do zadań Klubu należą:

 • motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz innych osób,

 • poprawa stanu psychofizycznego uczestników,

 • rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,

 • budowanie więzi międzypokoleniowej,

 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i krajoznawczo-turystycznej,

 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności,

 • ochrona i promocja zdrowia,

 • zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych,

 • kreowanie wizerunku osoby starszej jako jednostki czynnej społecznie.

 


PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH W KLUBIE SENIOR+ W ŚWIEBODZICACH
(obowiązuje od 12 października 2020 r.)

PONIEDZIAŁEK:

 • 800-845       PILATES GRUPA I (zajęcia prowadzi P. Beata Rejek)

 • 850-935       PILATES GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Beata Rejek)

 • 940-1025     PILATES GRUPA III (zajęcia prowadzi P. Beata Rejek)

 • 830-1030       WARSZTATY MANUALNE

 • 1415-1515     JOGA GRUPA I (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)                                        

 • 1515-1615     JOGA GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 

WTOREK:

 • 830-930            KINEZYTERAPIA I PORADNICTWO FIZJOTERAPEUTYCZNE GRUPA I (zajęcia prowadzi P. Katarzyna Kucek)
  zgodnie z terminarzem 06.10.2020 r., 20.10.2020 r., 03.11.2020 r., 17.11.2020 r., 01.12.2020 r., 15.12.2020 r.           

 • 1200-1300     BASEN        

 • 1200-1300     KRĘGIELNIA GRUPA I

 • 1300-1400     KRĘGIELNIA GRUPA II

 • 1400-1500     KRĘGIELNIA GRUPA III

 • 1600-1700       KINEZYTERAPIA I PORADNICTWO FIZJOTERAPEUTYCZNE GRUPA III (zajęcia prowadzi P. Katarzyna Kucek)
  zgodnie z terminarzem  13.10.2020 r., 27.10.2020 r., 10.11.2020 r., 24.11.2020 r., 08.12.2020 r., 22.12.2020 r.

 • 1700-1800       KINEZYTERAPIA I PORADNICTWO FIZJOTERAPEUTYCZNE GRUPA IV (zajęcia prowadzi P. Katarzyna Kucek)
  godnie z terminarzem  13.10.2020 r., 27.10.2020 r., 10.11.2020 r., 24.11.2020 r., 08.12.2020 r., 22.12.2020 r.

 

 ŚRODA:                                              

 • 830-930            KINEZYTERAPIA I PORADNICTWO FIZJOTERAPEUTYCZNE GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Katarzyna Kucek)
  godnie z terminarzem  07.10.2020 r., 21.10.2020 r., 04.11.2020 r., 18.11.2020 r., 02.12.2020 r., 16.12.2020 r. 

 • 830-1030      WARSZTATY MANUALNE

 • 1100-1200    KINEZYTERAPIA GRUPA I (zajęcia prowadzi lek. med. Halina Nawrocka)

 • 1200-1300      KINEZYTERAPIA GRUPA II (zajęcia prowadzi lek. med. Halina Nawrocka)

 • 1200-1300      BASEN

 • 1400-1600      BIESIADA Z MIETKIEM

 

CZWARTEK:

 • 830-930        JOGA GRUPA III (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 • 930-1030      JOGA GRUPA IV (zajęcia prowadzi P. Elżbieta Marcińska)

 • 1200-1300      BASEN

 • 1400-1500     NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRUPA I (zajęcia prowadzi P. Dorota Wawrzyńska)

 • 1500-1600     NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Dorota Wawrzyńska

PIĄTEK:

 • 800-845       PILATES GRUPA I (zajęcia prowadzi P. Beata Rejek)

 • 850-935       PILATES GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Beata Rejek)

 • 940-1025     PILATES GRUPA III (zajęcia prowadzi P. Beata Rejek)

 • 1000-1100   KONSULTACJE DIETETYCZNE (zajęcia prowadzi P. Agnieszka Kwiatkowska)

 • 1100-1200      TANIEC GRUPA I (zajęcia prowadzi P. Agnieszka Kwiatkowska)

 • 1200-1300      TANIEC GRUPA II (zajęcia prowadzi P. Agnieszka Kwiatkowska)

 • 1300-1400   KONSULTACJE DIETETYCZNE (zajęcia prowadzi P. Agnieszka Kwiatkowska)

                                                                      

Klub Senior + w Świebodzicach otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30
Wyjątek stanowią zajęcia z zakresu kinezyterapii zgodnie z ww. planem.
(Tel. Kont. 502 336 252)
Na zajęciach ruchowych obowiązuje podział na grupy.

 


Regulamin organizacyjny KLUB SENIORA + ZAŁĄCZNIKI 


 

 

 |  do góry  |