Pomoc społeczna Świadczenia dla rodziny Inne formy wsparcia Profilaktyka
Inne formy wsparcia
Jesteś tutaj: Inne formy wsparcia » Zadania realizowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych » "Korpus Wsparcia Seniorów"
Czytaj treśćCzytaj treść

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW


Świebodzickim Seniorom wręczono "opaski bezpieczeństwa"
(10.02.2023)

W czwartek (9 lutego) w siedzibie Klubu Senior + w Świebodzicach odbyło się oficjalne wręczenie „opasek bezpieczeństwa” dla beneficjentów przyjętego w Gminie Świebodzice Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, Zastępca Burmistrza Miasta Świebodzice Tobiasz Wysoczański, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Sysa oraz koordynatorzy programu, a także beneficjenci, wolontariusze i osoby zainteresowane udziałem w programie.

Zarówno Burmistrz Miasta, jak i Dyrektor OPS podkreślali jak ważną rolę pełni ten program dla seniorów jak istotne jest zachęcanie osób starszych, aby z niego skorzystały. Seniorzy mogą również skorzystać z modułu z udziałem wolontariuszy, którzy pomogą w czynnościach życia codziennego.

Program dzieli się na dwa moduły:

W ramach Modułu I zapewnia się wsparcie społeczne i wsparcie w czynnościach życia codziennego przy współpracy z wolontariuszami. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

W ramach Modułu II Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” połączonych z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona jest w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
 • lokalizator GPS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski.

Aktualnie zakupiono 50 opasek bezpieczeństwa i wszystkie trafiły do osób, z którymi zawarto porozumienia. Osoby zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Udział w programie jest bezpłatny.

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023 WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA.

WIECEJ FOTOGRAFII


Podsumowanie Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
(11.01.2023)

W roku 2022 Gmina Świebodzice przystąpiła do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany był do osób, które ukończyły 65 lat. O wsparcie mogli zwrócić się seniorzy, którzy mieli problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzili samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkali z osobami bliskimi, które nie były w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program realizowany był w 2 Modułach:

 1. Modułu I polegał na wsparciu społecznym, ułatwieniu seniorom dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparciu psychologiczne oraz wsparciu w czynnościach dnia codziennego.
 2. W ramach Modułu II zakupiono 50 tzw. „opasek bezpieczeństwa”, a użytkownikom opasek zapewniono usługą teleopieki tzw. „opieki na odległość”.

W trakcie realizacji Program centrum teleopieki odebrało 51 zgłoszeń za pomocą przycisku SOS, po czym niezwłocznie podejmowane były adekwatne do sytuacji interwencje w tym: 47 razy zgłoszenia zakończone były udzieleniem wsparcia przez telefon poprzez nawiązanie kontaktu z użytkownikiem opaski, powiadomienie osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie, prośbą o interwencję kogoś z otoczenia, natomiast 4 zgłoszenia zakończone zostały interwencją służb ratunkowych.

Mijający rok pokazał istotną rolę Programu. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych i samotnych Gmina Świebodzice zamierza przystąpić do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Osoby zainteresowane udziałem w Programie w bieżącym proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7 pok.16 lub pod numerem telefonu 74/6669587.

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”
NA ROK 2022 FINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA


 

 

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW
(27.12.2022)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach prowadzi rozeznanie potrzeb w zakresie chęci udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

W ramach Modułu II Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” połączonych z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona będzie w z następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
 • lokalizator GPS ,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Osoby spełniające wymogi Programu i zainteresowane otrzymaniem tzw. „opasek bezpieczeństwa” proszone są o osobisty kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7 pok.16 lub pod numerem telefonu 74/6669587.

  PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”
NA ROK 2023 WSPÓŁFINANSOWANY JEST Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA


 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
(27.12.2022)

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Na realizację programu w nadchodzącym roku zaplanowano kwotę 50 mln zł.

Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W ramach Modułu II Programu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” połączonych z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

 

W związku z powyższym Gmina Świebodzice prowadzi rozeznanie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Osoby spełniające wymogi Programu i zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie wolontariatu oraz/lub otrzymaniem tzw. „opasek bezpieczeństwa” proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach, ul. Świdnicka 7 pok.16

lub pod nr telefonu:

 • wolontariat (Moduł I): 781 234 446
 • opaski bezpieczeństwa (Moduł II): 74 6669587


 

Korpus Wsparcia Seniorów – na rok 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, iż w związku ze złożonym wnioskiem o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Gminie Świebodzice przyznana została kwota 83  861,16 zł, w tym:

 • na realizację Modułu I: 14  948,32 zł,

 • na realizację Modułu II: 68  912,84 zł

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Moduł I ma na celu zapewnienie wsparcia przez świadczenie usług wynikających
z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, tj.: wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne czy wsparcie w czynnościach dnia codziennego. W ramach Modułu I Gmina przewiduje objęcie wsparciem 30 seniorów.

Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw.”opieki na odległość”. W ramach Modułu II Gmina przewiduje zakup 50 opasek bezpieczeństwa wraz
z usługą teleopieki i użyczenia w drodze umowy seniorom.

Osoby spełniające wymogi programu i zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie wolontariatu lub otrzymaniem tzw. „opasek bezpieczeństwa” proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7, telefon 74 6669587.

 


„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
(21.06.2022)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach informuje, iż w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II rozpoczęto przekazywanie „opasek bezpieczeństwa” seniorom z Gminy Świebodzice.

„Opaska bezpieczeństwa” jest połączona z usługą operatora pomocy – 24 h na dobę siedem dni w tygodniu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor – ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Program adresowany jest do seniorów z terenu Gminy Świebodzice w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia z terenu.
Udział w Programie jest bezpłatny. Jest on w pełni finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program będzie trwał do grudnia 2022 roku.

Spotkanie rozpoczynające proces przekazywania opasek odbyło się 20 czerwca 2022 r. w Klubie Seniora w Świebodzicach. Podczas spotkania seniorzy zostali przeszkoleni z zasad użytkowania opaski.

Docelowo planowane jest rozdanie "opaski bezpieczeństwa" dla 50 seniorów z terenu Gminy Świebodzice. Osoby spełniające wymogi Programu i zainteresowane otrzymaniem tzw. „opaski bezpieczeństwa” proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzicach ul. Świdnicka 7, telefon 74 6669587.

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.